Ericha Fromma koncepcja wolności

Wstęp I. Inspiracje i źródła wolności 1. Biografia 2. Proces indywiduacji 3. Wolność pozytywna II. Społeczeństwo hamujące wolność 1. Orientacja merkantylna 2. Komunizm 3. Współczesne społeczeństwo technologiczne III. Społeczeństwo wolności 1.Postawa twórcza 2.Planowanie humanistyczne 3. Konsumpcjonizm z ludzką twarzą Zakończenie Bibliografia Historia świata przedstawia poszukiwanie przez człowieka wolności. Walczył o nią, oddawał za nią swoje … Czytaj dalej