Koncepcja państwa i prawa w ideologii Oświecenia

Oświecenie określane często jako Wiek Rozumu to prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na wiek XVIII. Celem poniższej pracy jest omówienie koncepcji państwa i prawa w ideologii oświecenia. W dorobku filozoficzno – poglądowym tej epoki szczególne miejsce zajmuje człowiek widziany jako jednostka rozumna, której przysługują prawa. Według filozofa I. Kanta rozum jest najlepszym … Czytaj dalej