Idea „drugiego” w koncepcji Emanuela Levinasa

SPIS TREŚCI Wstęp I. Życie i dzieło Emmanuela Levinasa II. Idea Boga, a problem „Innego” w koncepcji Levinasa 1. Obecność Boga w filozofii 2. Transcendencja i zło, a problem „Innego” III. Idea sensu życia, a problem „Innego” 1. Samowiedza, a problem „Innego” 2. Bliskość „Innego” a sens życia 3. „Inny”, a sumienie Zakończenie Bibliografia WSTĘP … Czytaj dalej