Berkeley – filozofia poznania, idee

Berkeley pisze, że przedmiotem naszego poznania są idee. Dzieli je na 3 typy: idee rzeczywistych przedmiotów (ściślej wrażeń zmysłowych), idee powstałe w skutek skupienia uwagi na uczuciach bądź czynnościach umysłu idee utworzone za pomocą pamięci bądź wyobraźni   Po nieskończonej różnorodności idei skupia się na ich podmiocie, który postrzega je i  dokonuje na nich rozmaitych … Czytaj dalej