Idea „drugiego” w koncepcji Emanuela Levinasa

SPIS TREŚCI Wstęp I. Życie i dzieło Emmanuela Levinasa II. Idea Boga, a problem „Innego” w koncepcji Levinasa 1. Obecność Boga w filozofii 2. Transcendencja i zło, a problem „Innego” III. Idea sensu życia, a problem „Innego” 1. Samowiedza, a problem „Innego” 2. Bliskość „Innego” a sens życia 3. „Inny”, a sumienie Zakończenie Bibliografia WSTĘP … Czytaj dalej

Koncepcja pamięci w ujęciu Bergsona na tle tradycji filozoficznej

Spis treści Wstęp…3 Rozdział 1. Pamięć i przypomnienie. 1. Źródła problemu…5 2. Platon…7 3.Arystoteles…8 4. Św. Augustyn…9 5. Św. Tomasz z Akwinu…10 6. Empiryści Brytyjscy – definicja asocjacyjna pamięci…10 7. Pamięć jako magazyn…11 8. Konstruktywistyczna teoria pamięci…12 9. Pamięć jako agens…13 2. Realizm pośredni w teorii pamięci…15 2.1. Realizm bezpośredni w teorii pamięci…16 2.2. Fenomenalistyczna … Czytaj dalej

Ericha Fromma koncepcja wolności

Wstęp I. Inspiracje i źródła wolności 1. Biografia 2. Proces indywiduacji 3. Wolność pozytywna II. Społeczeństwo hamujące wolność 1. Orientacja merkantylna 2. Komunizm 3. Współczesne społeczeństwo technologiczne III. Społeczeństwo wolności 1.Postawa twórcza 2.Planowanie humanistyczne 3. Konsumpcjonizm z ludzką twarzą Zakończenie Bibliografia Historia świata przedstawia poszukiwanie przez człowieka wolności. Walczył o nią, oddawał za nią swoje … Czytaj dalej

Aspekty zła w świecie człowieka – zło w wymiarze antropologicznym

SPIS TREŚCI Wstęp…………………… 3 I. Rozdział pierwszy 1. Zło jako element natury ludzkiej w wybranych dziełach literackich… 6 2.Religijny wymiar zła……………. 18 3. „Symbolika zła” w ujęciu Paula Ricoeura………… 21 II. Rozdział drugi 1 Fascynacja złem jako przejaw zła w antroposferze……… 30 2. Markiza de Sade’a fascynacja złem……….. 36 3. Szatan jako obiekt fascynacji…………. 41 … Czytaj dalej

Status oraz rola “bycia ku śmierci” w rozumieniu jestestwa przez Martina Heideggera

Heidegger próbuje skierować metafizykę w nowym kierunku. Mówi, że metafizyka od samych początków swego istnienia zajmowała się bytem. Tak uprawiana metafizyka zapomniała czym jest bycie, a właściwie nigdy dotychczas nie próbowała tego rozważać. Heidegger buduje metafizykę bycia. Przygląda się szczególnemu bytowi, któremu w swym istnieniu chodzi wyłącznie o bycie[1]. Takim bytem jest jestestwo, które utożsamia … Czytaj dalej

Popper – krytyka indukcjonizmu

Popper przeprowadza krytykę indukcjonizmu. Punktem odniesienia tej krytyki nie jest w tym przypadku niezawodność rozumowania indukcyjnego, czy samo rozumowanie indukcyjne, lecz problemu obserwacji. Indukcjonizm (naiwny) przyjmuje dwa podstawowe założenia dotyczące obserwacji: nauka wychodzi od obserwacji i obserwacja dostarcza bezpiecznej podstawy, z której można wyprowadzić wiedzę. Karl Popper (fot. ze zbiorów Biblioteki London School of Economics, … Czytaj dalej

Czy filozof powinien interesować się polityką?

Jadąc kiedyś pociągiem z Olsztyna do Torunia byłem świadkiem ciekawej rozmowy trojga pasażerów. Zwykle tematem rozmów nieznajomych ludzi, którzy spotkali się w jednym przedziale jest polityka. Jak powszechnie wiadomo każdy Polak zna się na polityce najlepiej, dlatego rozmowa ta była raczej monologiem trzech osób przedstawiających swoje poglądy, a nie dyskusją. Owe osoby stanowiły dość ciekawy, … Czytaj dalej

Matematyka hellenistyczna i jej oddźwięk w myśli filozoficznej

Matematyka jako nauka rodzi się w okresie hellenistycznym. Wcześniejsza matematyka, znana z okresu staro babilońskiego i faraońskiego oraz ta późniejsza znana jako helleńska, była raczej rzemiosłem, narzędziem. Taka matematyka wzięła swój początek z umiejętności rachowania, obecnej w Starożytnym Egipcie. Niemniej jednak matematyką w tamtym okresie nazywano gotowe przepisy jak rozwiązać dany problem, były to przepisy … Czytaj dalej

Natura rewolucji w ujęciu Hannah Arendt

Pojęcie „rewolucja” często potocznie kojarzone jest z przemocą i gwałtem. W potocznym rozumieniu podobne jest do wojny, można powiedzieć wojny domowej. Nie mniej jednak, jeśli chcemy ukazać prawdziwe oblicze rewolucji, nie możemy się zadowolić potocznymi intuicjami, należy wydobyć całą głębię tego pojęcia. Na tym polega filozofia i Hannah Arendt właśnie tak stara się pokazać rewolucję … Czytaj dalej

Co współczesna nauka mówi o istocie życia? Analiza poglądów Leakeya i Lewina

Poznanie początków życia jest problemem, który od zawsze interesował człowieka. Na czym polega życie, jaka jest jego istota? To „nieomal pierwotna potrzeba poznania naszych początków” [s.15] piszą Leakey i  Lewin w swej książce. Autorzy przedstawiają metodę dzięki, której możemy coś powiedzieć o życiu, jego początkach jak i o samym życiu. „Teraźniejszość jest kluczem do przeszłości” … Czytaj dalej