Koncepcja państwa i prawa w ideologii Oświecenia

Oświecenie określane często jako Wiek Rozumu to prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na wiek XVIII. Celem poniższej pracy jest omówienie koncepcji państwa i prawa w ideologii oświecenia. W dorobku filozoficzno – poglądowym tej epoki szczególne miejsce zajmuje człowiek widziany jako jednostka rozumna, której przysługują prawa. Według filozofa I. Kanta rozum jest najlepszym … Czytaj dalej

Rola i znaczenie hipotez w nauce według H. Poincarégo

W pracy “Nauka i Hipoteza” Poincaré próbuje odpowiedź jakie miejsce w nauce zajmuje hipoteza. Według niego hipoteza w nauce odgrywa bardzo ważną rolę. Jest potrzebna matematyce jak i fizyce. Postaram się przedstawić jak hipoteza funkcjonuje w nauce, przybliżyć typy hipotez, które wyróżnia Poincaré. Poincaré napisał, że “naukę buduje się z faktów, jak dom z kamieni, … Czytaj dalej

Berkeley – filozofia poznania, idee

Berkeley pisze, że przedmiotem naszego poznania są idee. Dzieli je na 3 typy: idee rzeczywistych przedmiotów (ściślej wrażeń zmysłowych), idee powstałe w skutek skupienia uwagi na uczuciach bądź czynnościach umysłu idee utworzone za pomocą pamięci bądź wyobraźni   Po nieskończonej różnorodności idei skupia się na ich podmiocie, który postrzega je i  dokonuje na nich rozmaitych … Czytaj dalej

Historia filozofii

1. Pradzieje ludzkości. Gospodarka zbieracko-łowiecka. Zagadka paleolitycznego malarstwa. Początki rolnictwa (ok. 12 000 lat p.n.e.). Powstanie pierwszych cywilizacji: Mezopotamia i Egipt (ok. 3500 r. p.n.e.), dolina Indusu (ok. 2800 r. p.n.e.), Indie i Chiny (ok. 1500 r. p.n.e.). Rewolucja duchowa VI w. p.n.e. i jej konsekwencje. 2. Narodziny hinduizmu. Powstanie cywilizacji indyjskiej i jej wczesna … Czytaj dalej