Eseje

Antynatalizm, czyli czego nie uczono mnie na filozofii

Czy w dobie przewagi kultury audiowizualnej hermeneutyka ma przed sobą przyszłość

Dlaczego…

Fałsz

Funkcje milczenia

Grażyna

Grek Zorba i Nietzsche

Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa cierpienie. Jak filozofia rozpoznaje jego źródła i ocenia jego wartość?

Jak filozofować?

Jakie znaczenie może mieć dla nas dzisiaj twierdzenia Kartezjusza: „Żyć i nie filozofować to po prostu mieć oczy zamknięte i nie próbować nigdy ich otworzyć”

Nieudolność ludzkiego poznania wobec idei Boga

Otto Friedrich Bollnow, czyli hermeneutyka rodem ze Szczecina

Ponowoczesna estetyka muzyki Jungle i Drum`n`bass

Tajemnica zła

Utopia

Wstęp do Dialogów

Wyznania Pseudo Kabotyna