Koncepcja pamięci w ujęciu Bergsona na tle tradycji filozoficznej

Spis treści Wstęp…3 Rozdział 1. Pamięć i przypomnienie. 1. Źródła problemu…5 2. Platon…7 3.Arystoteles…8 4. Św. Augustyn…9 5. Św. Tomasz z Akwinu…10 6. Empiryści Brytyjscy – definicja asocjacyjna pamięci…10 7. Pamięć jako magazyn…11 8. Konstruktywistyczna teoria pamięci…12 9. Pamięć jako agens…13 2. Realizm pośredni w teorii pamięci…15 2.1. Realizm bezpośredni w teorii pamięci…16 2.2. Fenomenalistyczna … Czytaj dalej