Historia filozofii c.d.

1. Powstanie judaizmu. Geneza Biblii hebrajskiej. Opowieści biblijne od Stworzenia Świata do „niewoli egipskiej”. Prawo Mojżeszowe. Izraelici w Ziemi Obiecanej. Upadek Jerozolimy (586 p.n.e.) i powstanie judaizmu w okresie „niewoli babilońskiej”. Monoteistyczni prorocy: Ezechiel i Deuteroizajasz. Kryzys judaizmu: rozpacz Hioba i rezygnacja Koheleta. 2. Narodziny chrześcijaństwa. Sytuacja religijna w Palestynie na przełomie er. Żydochrześcijanie a … Czytaj dalej

Historia filozofii

1. Pradzieje ludzkości. Gospodarka zbieracko-łowiecka. Zagadka paleolitycznego malarstwa. Początki rolnictwa (ok. 12 000 lat p.n.e.). Powstanie pierwszych cywilizacji: Mezopotamia i Egipt (ok. 3500 r. p.n.e.), dolina Indusu (ok. 2800 r. p.n.e.), Indie i Chiny (ok. 1500 r. p.n.e.). Rewolucja duchowa VI w. p.n.e. i jej konsekwencje. 2. Narodziny hinduizmu. Powstanie cywilizacji indyjskiej i jej wczesna … Czytaj dalej