Filozoficzny blog Marka Witkowskiego

zapiski filozofującego rowerzysty i miłośnika podcastów Bez ipoda nie da się filozofować Tortury a filozofia (od młodego Marksa do starego Różańskiego Porzuciłem ten blog. Parę miesięcy wyżywałem się polemicznie na Facebooku, ale teraz myślę, że chciałbym tu wrócić z pewnymi podsumowaniami. Uważam, że do filozofów należy skierować pewien apel. To, że świat nie traktuje was … Czytaj dalej

Kierowanie przez „naukowców”. Czyli, czyli…

Zanim przejdę do właściwej treści, chciałbym podkreślić, że na pomysł tego filozoficznego (sic!) tekstu, wpadłem nie pamiętam albo w 1996 albo 1997. Czyli na długo przed tym zanim ktokolwiek mówił coś o Martix. Chodzi mi tu oczywiście o film, poniekąd bardzo ciekawy. Wracając do mojego pomysłu (czy jest to mój własny pomysł, czy coś innego … Czytaj dalej

Idea „drugiego” w koncepcji Emanuela Levinasa

SPIS TREŚCI Wstęp I. Życie i dzieło Emmanuela Levinasa II. Idea Boga, a problem „Innego” w koncepcji Levinasa 1. Obecność Boga w filozofii 2. Transcendencja i zło, a problem „Innego” III. Idea sensu życia, a problem „Innego” 1. Samowiedza, a problem „Innego” 2. Bliskość „Innego” a sens życia 3. „Inny”, a sumienie Zakończenie Bibliografia WSTĘP … Czytaj dalej

Koncepcja pamięci w ujęciu Bergsona na tle tradycji filozoficznej

Spis treści Wstęp…3 Rozdział 1. Pamięć i przypomnienie. 1. Źródła problemu…5 2. Platon…7 3.Arystoteles…8 4. Św. Augustyn…9 5. Św. Tomasz z Akwinu…10 6. Empiryści Brytyjscy – definicja asocjacyjna pamięci…10 7. Pamięć jako magazyn…11 8. Konstruktywistyczna teoria pamięci…12 9. Pamięć jako agens…13 2. Realizm pośredni w teorii pamięci…15 2.1. Realizm bezpośredni w teorii pamięci…16 2.2. Fenomenalistyczna … Czytaj dalej

Koncepcja państwa i prawa w ideologii Oświecenia

Oświecenie określane często jako Wiek Rozumu to prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na wiek XVIII. Celem poniższej pracy jest omówienie koncepcji państwa i prawa w ideologii oświecenia. W dorobku filozoficzno – poglądowym tej epoki szczególne miejsce zajmuje człowiek widziany jako jednostka rozumna, której przysługują prawa. Według filozofa I. Kanta rozum jest najlepszym … Czytaj dalej

Ericha Fromma koncepcja wolności

Wstęp I. Inspiracje i źródła wolności 1. Biografia 2. Proces indywiduacji 3. Wolność pozytywna II. Społeczeństwo hamujące wolność 1. Orientacja merkantylna 2. Komunizm 3. Współczesne społeczeństwo technologiczne III. Społeczeństwo wolności 1.Postawa twórcza 2.Planowanie humanistyczne 3. Konsumpcjonizm z ludzką twarzą Zakończenie Bibliografia Historia świata przedstawia poszukiwanie przez człowieka wolności. Walczył o nią, oddawał za nią swoje … Czytaj dalej

Etyka i filozofia w szkole

Klocki Lego na lekcjach etyki Już kiedyś pisałam o możliwości wykorzystania Lego na zajęciach z etyki. Pomysł zaczerpnęłam z projektu „Lego-logos” pana Spychały, dostosowując do swojego programu. Tym razem dzieci z klas 4. budowały do różnych tekstów: dwóch bajek Leonarda da Vinci „Lilia” i „Pająk w dziurce od klucza”, do wybranych myśli i poglądów filozofów … Czytaj dalej

Aspekty zła w świecie człowieka – zło w wymiarze antropologicznym

SPIS TREŚCI Wstęp…………………… 3 I. Rozdział pierwszy 1. Zło jako element natury ludzkiej w wybranych dziełach literackich… 6 2.Religijny wymiar zła……………. 18 3. „Symbolika zła” w ujęciu Paula Ricoeura………… 21 II. Rozdział drugi 1 Fascynacja złem jako przejaw zła w antroposferze……… 30 2. Markiza de Sade’a fascynacja złem……….. 36 3. Szatan jako obiekt fascynacji…………. 41 … Czytaj dalej

Etyka w szkole

Bawimy się klockami W ostatnich tygodniach na lekcjach etyki bawiliśmy się klockami Lego. Klocki Lego (i nie tylko Lego) są atrakcyjną formą pracy z dziećmi, gdyż one lubią się nimi bawić. Poprzez zabawę można przemycać różne treści – proste tworząc czarodzieja czyniącego dobro, albo bardzie skomplikowane budując do tekstów wielkich filozofów. Można tworzyć utopijne krainy, … Czytaj dalej

Wczesne chrześcijaństwo

Główne filary filozofii chrześcijańskiej rodziły się, jeszcze gdy powstawał neoplatonizm, neopitagoreizm. Nawiązywała ona do filozofii starożytnej, ale nie była jej kontynuacją. Nauka uczniów Chrystusa opierała się na: poznanie – interpretacja, jako poznanie Boga prawo moralne zapowiedź życia pośmiertnego – powodowało to odsunięcie od rozważania wszystkiego co nie było związania z życiem wiecznym Władza kościelna nadrzędna … Czytaj dalej